BRUKERVILKÅR for IDENTIKON

  1. Generelt

IDENTIKON ("nettstedet"), eid og drevet av Angelus Invest AS, tilbyr profesjonelle logo-design tjenester. Ved å bruke IDENTIKONs tjenester, aksepterer du og godtar du å være bundet av følgende brukervilkår.

  1. Tjenester

IDENTIKON gir deg muligheten til å bestille unike, skreddersydde logo-design tjenester. Du aksepterer at designene våre er skapt spesielt for deg, og at du har ingen rett til refusjon etter at arbeidet har startet, med mindre annet er spesifisert.

  1. Priser

Prisene på våre tjenester er tydelig angitt på nettstedet. Vi forbeholder oss retten til å endre priser på våre tjenester uten varsel.

  1. Betalingsbetingelser

Betaling for våre tjenester gjøres via betalingsmetodene som er angitt på nettstedet. Logofiler vil ikke overføres før betalingen er gjort i sin helhet. Privatpersoner må betale på forhånd, bedrifter betaler før logofilene leveres.

  1. Eiendomsrett og intellektuell eiendom

Når full betaling er mottatt, overfører vi alle rettigheter til de ferdige designene til deg. Du blir eneste eier av det endelige designet for din logo. Inntil betalingen er gjennomført vil logoen være Angelus Invest sin eiendom, og all bruk vil være brudd på våre vilkår og eiendomsretten.

  1. Personvern

Vi respekterer ditt personvern og beskytter dine personopplysninger. Du kan lese mer om hvordan vi håndterer dine personlige data i vår Personvernerklæring.

  1. Endringer i brukervilkårene

Vi kan endre disse brukervilkårene når som helst. Det er ditt ansvar å regelmessig sjekke disse vilkårene for endringer. Din fortsatte bruk av tjenestene etter at slike endringer har trådt i kraft, betyr at du aksepterer de nye vilkårene.

  1. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om disse brukervilkårene, kan du kontakte oss på:

E-post: post@identikon.no

Disse brukervilkårene er gjeldende fra 3. juni 2023.

Ved å bruke tjenestene fra IDENTIKON, indikerer du at du forstår og godtar disse vilkårene.

IDENTIKON

Valsåsveien 59
Herøy 8850


Tel.: 91923930
Email: post@identikon.no